tarieven

extra

De eerste kennismakingsles is gratis.

Meld je kind aan via app, mail of contactformulier. Je ontvangt een inschrijfformulier. Na retourneren is je kind van harte welkom voor de kennismakingsles.  
 

10 strippenkaart € 250

geldigheidsduur 4 maanden
 

20 strippenkaart € 460

(€ 500, 8 % korting)
geldigheidsduur 7 maanden
 

30 strippenkaart € 660

(€ 750, 12 % korting )
geldigheidsduur 10 maanden
 

40 strippenkaart € 800

(€ 1.000, 20 %korting)
geldigheidsduur 13 maanden
 

Er zijn zo’n 40 Plusgroeplessen per jaar. Je vindt de actuele agenda altijd op de website. Je kunt strippenkaarten kopen voor 10  / 20 / 30 / 40 lessen. Je krijgt de strippenkaart mee voor thuis, en ik houd de data ook bij. Ik laat jullie 2 weken voor de einddatum weten dat het tijd is voor een nieuwe strippenkaart. Als je kind ziek of afwezig is, meld je dat uiterlijk ’s ochtends voor 8.30 uur via de app. Dan gaat er geen strip vanaf. Als juf Jany ziek is, lees je dat via de app. Er gaat dan natuurlijk ook geen strip vanaf. 

Er kunnen maximaal 6 kinderen meedoen per Plusgroep. Als je kind vaak niet komt, houdt het een plek bezet voor een ander; vandaar de beperkte geldigheidsduur. Enkele lessen missen is geen probleem, maar continuïteit werkt het fijnst, ook voor het vertrouwen en de groepsvorming. 

Deelname aan de Madoera Plusgroep is vrijgesteld van btw omdat het hier gaat om niet-vakinhoudelijke studiebegeleiding die verband houdt met het gewone leerproces op vrijgesteld, wettelijk geregeld, algemeen vormend basisonderwijs; uitgevoerd door een externe leerkracht als zelfstandig ondernemer. * Deze 5 diensten aan ouders (van het keuzemenu) zijn echter wel belast met 21 % btw.

Keuzemenu voor ouders:

Sommige ouders hebben behoefte aan nog iets extra’s. Dat kan. Zie hieronder de mogelijkheden. Heb je nog andere wensen; vraag me gerust!

(Voor scholen: tarieven op navraag.)
 

1-op-1 begeleiding

Een (twee-)wekelijkse individuele les van 45 minuten, onder of na schooltijd, op afspraak. Veel aandacht en directe hulp waar het nodig is.  
€ 50 btw-vrij
 

bijles

Een (twee-)wekelijkse individuele bijles van 45 minuten, onder of na schooltijd, op afspraak. Extra uitleg, oefening en aandacht voor meer zelfvertrouwen en betere resultaten. 
€ 50 btw-vrij

 

huisbezoek*

Bij jullie thuis met je kind spelen en met hem/haar en jullie bespreken waar je tegenaan loopt en hoe je thuis mogelijk nog meer bedding kunt geven aan de begaafdheid van je kind. 
€ 50 per uur + reistijd en 21 % btw
 

oudergesprek*

Online of bij jullie thuis, zonder kind. Je kunt als je wilt van te voren je vragen meegeven. 
€ 50 per uur + reistijd en 21 % btw
 

schriftelijk verslag van mijn observaties in de Plusgroep*

Je kunt als je wilt van te voren je vragen meegeven. 
€ 25 + 21 % btw
 

contact met school*, namelijk …

Als je wilt dat ik met de leerkracht telefoneer of bijdraag aan het overleg met de leerkracht, intern begeleider, begaafdheidsspecialist en/of samenwerkingsverband. Online of op school. Uiteraard alleen mogelijk als de school hiervoor open staat. 
€ 50 per uur + reistijd en 21 % btw
 

observatie op school met verslag*

Observatie in de klas na afstemming met de leerkracht en met een gerichte observatievraag. Uiteraard alleen mogelijk als de school hiervoor open staat. 
€ 50 per uur + reistijd en 21 % btw
 

meegeven mapje met door kind gekozen verrijkingswerk voor op school / thuis

Zelfstandig te maken uitdagend verrijkingswerk uitkiezen met een beeldbelafspraak. Bijvoorbeeld op gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, tekenen, een thematisch project of werkstuk of iets heel anders. Ik geef het de volgende les mee naar huis in een snelhechter.  
€ 25, btw-vrij
 

begeleiden van individueel verrijkingswerk

Als je het mapje met individueel verrijkingswerk op een afgesproken maan-/woensdag in de ochtend door de brievenbus doet, kijk ik het na. Tijdens de les is er geen tijd voor, maar ik kan mijn feedback bijvoorbeeld 6 keer schriftelijk meegeven of naar wens met een (beeld)belafspraak met je kind bespreken. Zo blijft het gemotiveerd.
€ 150, btw-vrij