over mij

foto-Jany-rood

 

 

 

 

Worden wie je bent, op jouw eigen manier.

Mijn naam is Jany van Oudheusden. Ik ben 51 jaar, woon in Hilversum met mijn zoon van 18, ben vaak bij mijn vriend in Amersfoort, houd van wandelen, dansen en werken met kinderen. Ik ben als moeder van een begaafd kind ervaringsdeskundig en herken ook in mezelf veel van de verlangens en uitdagingen van deze kinderen.  


Mijn afstudeerscriptie ging over de eigen wijsheid van het kind. Hoe kan je als leerkracht recht doen aan de kwaliteiten van het individuele kind binnen de context van de klassikale groep? Ik werk sindsdien meer dan 25 jaar als basisschoolleerkracht, voornamelijk aan de vrijeschool. Ik houd van de creativiteit op de vrijeschool en de kinderen van de Plusgroepen zullen dan ook veel met hun handen bezig zijn. Denken, durven, DOEN en doorzetten maar! 


Zo’n 10 jaar terug heb ik me gespecialiseerd in (hoog/meer)begaafdheid en in die rol werk ik nog steeds op school. Ik begeleid leerkrachten bij compacten en verrijken en hoe je begaafde kinderen in de klas meer kunt uitdagen. Ik geef aan groep 3 t/m 8 leren leren lessen en faalangstreductietraining en aan groepjes kinderen wekelijkse plusklaslessen. Voor mij gaat het om begaafdheid in brede zin en daarbij staat altijd de vraag centraal: wat heeft dít kind nodig? Dat wil ik ontdekken om het kind op een passende manier te kunnen begeleiden. Ik geniet van de eerlijkheid van de kinderen en het intense contact. 


Het werken als zelfstandige geeft me veel vrijheid en improvisatieruimte. Ik houd van een degelijke voorbereiding én van in de flow komen met de groep en in het moment zelf flexibel kunnen ingaan op wat ik zie en ervaar en zo aan te sluiten bij de initiatieven en vragen van de kinderen zelf. 


Mijn doel is om de ogen te laten stralen; hun bandbreedte van frustratietolerantie wat op te rekken, ze weerbaarder te maken en steviger in zichzelf te laten wortelen. Ik kies voor een positieve benadering met erkenning, humor en liefdevolle aanmoediging in een veilige sfeer, waarin gevoelens openlijk gedeeld worden en respect voor elkaar groeit. Wat is het fijn om te ervaren dat je niet de enige bent met bepaalde gedachten! Harmoniseren, zelfvertrouwen geven en uitdagen; alles in een gezamenlijk proces. Ik hoop met de Madoera Plusgroepen kinderen aan te trekken die ik echt iets waardevols kan bieden, die met een goed gevoel de deur weer uit gaan en in de loop der tijd een wezenlijke ontwikkeling mogen doormaken.  

Worden wie je bent, op jouw eigen manier.