Privacyverklaring Madoera Plusgroep

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Jany van Oudheusden, initiatiefnemer van Veel Goeds, educatieve projecten, gevestigd in Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57983186.

Ons privacybeleid in het kort: we gaan respectvol om met de persoonsgegevens. We gebruiken de verstrekte e-mailadressen alleen zelf voor het verzenden van het inschrijfformulier en de factuur, de waarschuwing voor het einde van de duur van de strippenkaart en voor overleg over afspraken over eventuele extra’s van het keuzemenu. Mocht je je gegevens willen inzien en eventueel aanpassen of verwijderen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Deze website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. Via de website kun je via het contactformulier een bericht sturen. Hiervoor vragen we je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam en e-mailadres. Alle door jou gedeelde persoonlijke gegevens komen terecht in onze e-mailbox. Alleen onze betaalde medewerker heeft toegang tot deze e-mail en de gebruikte devices, zoals laptop en iPhone, zijn beveiligd met wachtwoorden. Jouw persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor de vaste medewerker en wij geven deze gegevens nooit door aan een derde. In sommige gevallen kan het gebeuren dat een derde partij je gegevens kan inzien, zoals bijvoorbeeld de webdesigner. Met deze personen hebben we overeenkomsten, waarin staat dat zij jouw privacy waarborgen.

De privacy verklaring
Via de site www.madoeraplusgroep.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Madoera Plusgroep (onderdeel van Veel Goeds educatieve projecten) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Veel Goeds is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-01-2024.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam en geboortedatum van uw kind

Overige informatie over uw kind
Contactformulier Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Cookies
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. Omdat het kan zijn dat een kind na lange tijd weer in wil stromen in de Madoera Plusgroep, bewaren wij de gegevens zeven jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
De Madoera Plusgroep is een initiatief van:
Veel Goeds, educatieve projecten
Jany van Oudheusden
Reigerstraat 41
1223PB Hilversum
06 - 27 505 819
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ww.madoeraplusgroep.nl
KvK-nummer: 57983186
Btw-id nummer: NL001641622B30